Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Hàng Nhật Chuẩn 365 xin gửi tới quý khách hàng về quy định bảo mật thông tin của công ty

Sau khi mua hàng, thông tin của quý khách sẽ được lưu vào hệ thống quản lý bán hàng của chúng tôi. Thông tin này chỉ được lưu hành nội bộ và được sử dụng cho các mục đích như chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

Ngoài ra, các thông trên của quý vị là tuyệt mật và sẽ được lưu giữ ở mức cao nhất nhằm tránh làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của quý vị.

Thân ái!

Trả lời