Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy rửa bát âm Mitsubishi EW-45R2S rửa 6 bộ bát đĩa  × 1 15.200.000 
Tạm tính 15.200.000 
Giao hàng
Tổng 15.200.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.