Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ lạnh Hitachi R-KW57K (570 lít) có 3 màu sx 2020 công nghệ mới  × 1 56.990.000 
Tạm tính 56.990.000 
Giao hàng
Tổng 56.990.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.