Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ lạnh Hitachi R-WXC74S bản cao cấp nhất 2022, công nghệ hút chân không  × 1 71.499.000 
Tạm tính 71.499.000 
Giao hàng
Tổng 71.499.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.