Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy thông gió phòng tắm TOTO TYB3111GAS kiêm sưởi ấm và làm mát  × 1 13.500.000 
Tạm tính 13.500.000 
Giao hàng
Tổng 13.500.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.