Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-HB50, gắn liền chậu hoặc bàn  × 1 22.500.000 
Tạm tính 22.500.000 
Giao hàng
Tổng 22.500.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.