Thông tin thanh toán

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ lạnh Hitachi R-HXC62T (617 lít), mẫu mới nhất 2023  × 1 61.500.000 
Tạm tính 61.500.000 
Giao hàng
Tổng 61.500.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.